KYOCERA SENCO EMEA B.V., gevestigd Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hiermee houdt KYOCERA SENCO EMEA B.V. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
KYOCERA SENCO EMEA B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
The Netherlands
+31 320 295 575

Persoonsgegevens
KYOCERA SENCO EMEA B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten of omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
– Voornaam en achternaam
– Geslacht
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Webbrowser en type apparaat

De websites van KYOCERA SENCO EMEA B.V. bevatten links naar andere websites buiten het domein van KYOCERA SENCO EMEA B.V. Deze links zijn uitsluitend opgenomen als informatie voor gebruikers van onze site. KYOCERA SENCO EMEA B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van andere websites, noch voor de privacybescherming op deze sites.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Onze website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We adviseren ouders daarom de online activiteiten van hun kinderen te volgen om te voorkomen dat we gegevens verzamelen over kinderen zonder toestemming van hun ouders. Als u denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@kyocera-senco.eu. We zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken we uw persoonsgegevens
KYOCERA SENCO EMEA B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– om u onze nieuwsbrief of brochure te sturen
– om u te kunnen bellen of e-mailen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening
– om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
– om onze website te beheren, operationeel te houden en te verbeteren

Als we hiertoe wettelijk zijn verplicht, vragen we uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Als u geen toestemming geeft, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde diensten. Als we uw persoonsgegevens voor een nieuw of ander doel willen gaan gebruiken, informeren we u daarover. Uw gegevens worden in dat geval alleen op deze andere wijze gebruikt als dit volgens de desbetreffende wet is vereist of toegestaan, of u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming
KYOCERA SENCO EMEA B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de betrokkenen. Dit betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KYOCERA SENCO EMEA B.V.) bij betrokken is.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
KYOCERA SENCO EMEA B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor onderstaande categorieën persoonsgegevens:

Contactformulier:
Als u een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt (al naar gelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail) worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de beantwoording of afhandeling.

Google Analytics:
We maken gebruik van Google Analytics om algemene gegevens te registreren over uw bezoek aan onze website. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en helpen ons de website optimaal te laten functioneren. We hebben Google Analytics ingesteld met uw privacy in gedachten; IP-adressen worden geanonimiseerd en gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden.

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De statistische gegevens worden overgedragen aan Google, die ze opslaat op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Google en de specifieke privacyverklaring van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google voldoet aan de AVG kunt u terecht op verschillende webpagina’s, zoals Google Cloud en de AVG en wat Google doet op het gebied van gegevensbescherming.

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van onze website te registreren, ons rapportages te sturen over de website en KYOCERA SENCO EMEA B.V. als adverteerder te informeren over de effectiviteit van onze campagnes. Google kan deze informatie doorgeven aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk verplicht is of als deze derden de informatie verwerken namens Google. Wij hebben hier geen controle over.

We willen u er graag op wijzen dat deze gegevens nooit door KYOCERA SENCO EMEA B.V. herleid kunnen worden tot u als persoon of individu, tenzij u zich als persoon identificeert via een van de formulieren op de website. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een e-mailadres invult omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen of gebruikmaakt van een webformulier. In dat geval kan uw bezoekgedrag worden gelinkt aan de gegevens die u hebt ingevuld.

Delen van persoonsgegevens met derden
KYOCERA SENCO EMEA B.V. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
KYOCERA SENCO EMEA B.V. gebruikt cookies om ons webverkeer te analyseren, sociale media functionaliteiten te bieden en advertenties te personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone als u een website voor het eerst bezoekt. Een cookie bevat vaak een cookie-ID, een unieke identificatie van de cookie. Hierdoor kunnen websites individuele bezoekers onderscheiden en hun voorkeuren onthouden.  KYOCERA SENCO EMEA B.V. gebruikt drie soorten cookies:

  1. Functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en slaan bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen op. Ook helpen ze ons de website te optimaliseren.
  2. Analytische cookies. Deze cookies geven ons een beter inzicht in hoe goed onze website presteert. Door gebruik te maken van derden kunnen we meten welke pagina’s van onze website worden bezocht en hoe vaak, en welke onderdelen beter werken op onze website. Deze informatie gebruiken we om onze website te verbeteren. Aangezien we deze informatie niet gebruiken om een persoonlijk profiel te creëren en het gebruik ervan geen inbreuk is op uw privacy, hoeven we u hiervoor geen toestemming te vragen.
  3. Tracking cookies. Deze cookies gebruiken we om de doeltreffendheid van onze online advertentiecampagnes te meten en u meer gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. Ze geven ons ook meer inzicht in de gebruikers en hun gedrag op onze website. Iedere derde (bijv. Facebook / Hubspot) die we voor deze cookies gebruiken, heeft een eigen privacyverklaring waarin staat hoe zij de gegevens gebruiken.

Via de ‘My settings’-button hieronder kunt u uw cookie-instellingen bekijken en indien gewenst uw voorkeur wijzigen.

Als u niet wilt dat KYOCERA SENCO EMEA B.V. cookies verzamelt, kunt u ze blokkeren door uw browser zo in te stellen dat het plaatsen van alle of bepaalde cookies wordt geweigerd. Dit kan echter wel de toegankelijkheid van onze website beïnvloeden, omdat sommige cookies noodzakelijk zijn om bepaalde informatie weer te geven.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
KYOCERA SENCO EMEA B.V. neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om verkeerd gebruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn voor verkeerd gebruik, neem dan contact op met privacy@kyocera-senco.eu.

Inzage, rectificatie of verwijdering van gegevens
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KYOCERA SENCO EMEA B.V. en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we in een computerbestand hebben over u naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming voor of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kyocera-senco.eu. We zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek. KYOCERA SENCO EMEA B.V. wil u er ook graag op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring
KYOCERA SENCO EMEA B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om te kijken of er wijzigingen zijn. Als KYOCERA SENCO EMEA B.V. een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken, maken we dit kenbaar door middel van een bericht op onze websites.

Uitgave: 25-05-2018
Voor het laatst gewijzigd op: 28-01-2021